Studio lamp
Studio lamp
Two girls in a photostudio
Two girls in a photostudio

Tävlingsvillkor

Allmän tävlingsinformation:

 

 • Ansvarig för tävlingen är L'Oréal Sverige AB, Gustavslundsvägen 22, 167 51 Bromma, Sverige. Organisationsnummer 556048-3314 ("L'Oréal").

 

 • För att delta i denna tävling måste du vara minst 18 år fyllda, eller ha målsmans godkännande, och vara bosatt i Sverige, samt acceptera dessa tävlingsvillkor.

 

 • De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer endast att behandlas för att administrera tävlingen. Om du önskar rättelse eller mer information kring personuppgiftsbehandling ber vi dig att kontakta oss via e-post: [email protected]

 

Hur tävlingen går till:

 

 • Tävlingen pågår mellan den 16 februari och 14 mars 2016.

 

 • Tävlingsförfarande: Den första medlemmen i en så kallad “Squad” måste identifiera sig via Facebook, och bildar sedan ett lag genom att namnge laget, samt registrera tre (3) till fem (5) medlemmar, inklusive sig själv. Registrering får ej ske utan samtycke från samtliga berörda personer. Registreringen sker med medlemmarnas användarnamn på Instagram, via kampanjsidan coloryourfriends.lorealparis.se. Samtliga medlemmar i laget bör ha sina Instagramprofiler inställda som offentliga. Medlemmen/arna kan ingå i ett lag med privata Instagramprofiler, dock ej aktivt, då bidrag inte kommer att kunna registreras/poängsättas. När laget registrerats kommer kampanjsidan generera en unik hashtag som ska användas varje gång laget vill bidra till tävlingen. Tävlande lag bestämmer själva hur många bilder de vill använda sig av under tiden som tävlingen pågår. Det delas ut 20 poäng för varje bild laget publicerar, dock maximalt 400 poäng för de första 20 bilderna som totalt läggs upp av det tävlande laget. Administratören för tävlingen delar även ut en (1) poäng för varje “like” som det tävlande laget får via sin profilsida på kampanjsidan för Color Your Friends-tävlingen. Detta sker löpande och automatiskt.

 

 • Vinnarna utses baserat på följande kriterier: 1. Det lag, eller så kallad squad, som juryn finner på bästa sätt kan representera Casting Crème Gloss varumärke. 2. Det lag, eller så kallad squad, som juryn finner på bästa sätt presenterar sin vänskap på ett roligt och intressant sätt.

 

Priset:

 

 • Priset för tävlingen, som uppgår till ett värde av 12 000 SEK, består av ett heldagsevent i Stockholm, där det vinnande lagen får ta del av en makeover med en professionell stylist och makeupartist, samt en fotografering i studio med en professionell modefotograf. Inför makeover, styling och fotografering kommer vinnarna att få håret färgat med Casting Crème Gloss, en vårdande intensivtoning helt utan ammoniak. Mer information om produkten finns på www.lorealparis.se. Resultatet av fotograferingen kommer att presenteras som ett uppslag i några av Sveriges största modemagasin. L'Oréal ansvarar för att administrera och agera värd under eventet. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller annan egendom. Vinnarna är ansvariga för eventuella merkostnader i samband med vinsten inklusive eventuella personliga skatter. L'Oréal ersätter resekostnader för vinnarna upp till 500 SEK.

 

 • Fotograferingen kommer att äga rum den 16 eller den 17 april 2016 i Stockholm, Sverige. Vinnarna måste vara tillgänglig under dessa datum.

 

Vinnarna:

 

 • Juryn utser 4 vinnare senast fem (5) arbetsdagar efter avslutad tävling.

 

 • Vinnarna utses av en jury bestående av representanter från L’Oréal.

 

 • Juryns beslut kan ej överklagas, och beslutet behöver ej motiveras.

 

 • Vinnarna kommer att presenteras på kampanjsidan för Casting Crème Gloss (coloryourfriends.lorealparis.se) och på L'Oréal Paris Facebook-sida samt kontaktas via e-post (den person som registrerade det tävlande laget). Laget kommer ombedas att kontakta L’Oréal för att komplettera sina personuppgifter, och för att få mer information gällande priset.

 

Tävlingsbidrag:

 

 • L'Oréal tar ej ansvar för om tävlingsbidrag försvunnit, sänts fel eller blivit försenade, ej heller för tekniska problem som åstadkommits av tredje part vilka kan påverka anmälan eller slutresultatet.

 

 • I händelse av brott mot dessa villkor förbehåller sig L’Oréal rätten att utesluta deltagare.

 

 • Genom att skicka in ditt bidrag överlåter du dina rättigheter till bidraget, inklusive upphovsrätten till bilder m.m., till L’Oréal. Detta innebär bland annat att L’Oréal har rätt att publicera hela eller delar av bidraget på Internet eller i tryck, dock alltid i enlighet med svensk lag och god sed.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Läs mer om cookies och personuppgifter här.